Ekte eller kunstig? Norsk eller dansk tre? Svaret ligger i miljøet.

Ekte eller kunstig?

  • Kunstige trær er laget av ikke gjenvinnbare petroleumsprodukter.
  • Kunstige trær vil ved brenning avgi giftige stoffer.
  • Kunstige trær kan ikke gjenvinnes og skaper et avfallsproblem.
  • Kunstige trær produseres utenfor Norge og må transporteres over lange avstander.

Norsk eller dansk?
Ved å velge lokalt produserte trær unngår man lang transport.

Våre trær er produsert på en miljøvennlig måte, uten bruk av sprøytemidler. Ved å velge lokalt produserte trær støtter man lokal næringsvirksomhet og er med på å sikre et levende bygdesamfunn.

Miljøet er nøkkelen i denne sammenhengen. Husk også at en juletreplantasje forbruker karbondioksid og andre gasser og produserer oksygen. Ett mål juletrær produserer nok oksygen til 5 personer. Våre to små plantasjer kan derfor produsere oksygen til mer enn 170 personer.