Juletreets historie – 500 år i stua

Juletreskikken tok til allerede tidlig på 1500-tallet. I det katolske Syd-Tyskland og Sveits pyntet man forsamlingslokaler med trær. Frukt og kaker ble hengt på greinene, og på trettendedagen fikk barna høste treet.

I løpet av 1800-tallet ble juletreet kjent over det meste av Europa og Amerika. Det var tyske misjonærer, utvandrere og forretningsfolk som tok med seg tradisjonen. I Storbritannia ble juletreet vanlig etter at dronning Victoria og hennes tyske prinsgemal Albert tok opp tradisjonen midt på 1800-tallet. Et av Danmarks første juletrær ble tent på godset Holsteinborg i 1808.

I Norge var det særlig prester og lærere i byene som introduserte tradisjonen med juletre. I Christiania ble det første juletreet registrert i 1822. Mange mente dette var en form for avgudsdyrkelse og dans rundt gullkalven. Juletrefester i skolenes regi startet man her i landet med midt på 1800-tallet. Dette bidro til å gjøre juletreet kjent ut over bygdene.

Gjennom dikt av Welhaven og Wergeland ble også folk kjent med den nye tradisjonen. Eventyrsamleren og forstmannen Peder Chr. Asbjørnsen ga i 1850 ut et julehefte med navnet «Juletræet». Juletreet på Universitetsplassen i Oslo ble reist første gang i 1919.

Verdens høyeste juletre skal visstnok ha stått i et kjøpesenter i Washington i 1950. Treet målte 67 meter! I dag har over 90 % av norske husstander tradisjon med å pynte et tre til jul.
(kilde: Skogeieren)