SKRIVEOPPDRAG

Vi kan ta på oss ulike skriveoppdrag. Hovedsakelig er vårt kompetanseområde:

 • Lokal historie
 • Prosjektsøknader
 • Markedsplan
 • Politiske taler

Bernt Olav Neskverns bibliografi:


Større prosjektarbeid/semesteroppgaver:

 • ”Dagligvarebutikkens betydning på landsbygda”, våren 1990
 • ”Kommunal forvaltning og organisering”, høsten 1990
 • ”Kommunaløkonomiske, kontra bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper”, høsten 1990
 • ”Kommunens tildeling av utjamningsmidler”, våren 1993
 • ”Utdanningsønsker i Glåmdalsregionen”, våren 1994
 • Diverse semesteroppgaver i forbindelse med studier i statsvitenskap 1994/1995

Bøker:

 • ”Brandvalboka-Finnskogen. Slekts- og gardshistorie”, november 2008
 • «Brandvalboka-Hokåsen. Slekts- og gardshistorie», juni 2012
 • «100 år i kløverbladets tjeneste – Brandval sanitetsforening», september 2011

Under arbeid:

 • «Brandvalboka-Roverud. Slekts- og gardshistorie», planlagt utgitt november 2016
Brandvalbøkene kan kjøpes:

 

«Brandvalbøkene er til salgs på Brandval bygdetun, Skineb, når det er møter der. Se:

Bøker kan også bestilles tilsendt (porto kommer i tillegg), pr. E-post: olejeast@skyberg.no

Vi kan ta på oss skriveoppdrag. Ta kontakt for tilbud.